Partners

Stadsherstel Utrecht werkt samen met organisaties voor monumentenbehoud elders in het land. Wij zijn één van de oprichters van de Nationale Monumentenorganisatie (samen met Vereniging Hendrick de Keyser, BOEI, Monumentenfonds Brabant, Natuurmonumenten, Stichting Vrienden der Gelderse Kastelen, Staatsbosbeheer en de koepel van provinciale landschappen). In januari 2016 nam de NMo 29 belangwekkende Rijksmonumenten over van de Rijksoverheid. In 2018 werd de Oostkerk in Middelburg aangekocht.

Stadsherstel Utrecht voert ook kantoor voor Wonen boven Winkels Utrecht. Ten behoeve van de leefbaarheid van de binnenstad worden, in samenwerking met de Gemeente Utrecht, eigenaren gestimuleerd ongebruikte ruimten boven winkels en bedrijven te herontwikkelen tot woonruimte.

Stadsherstel Utrecht beheert 27 zogenaamde hofjeswoningen, eigendom van vier fundaties, die sinds de zestiende eeuw huisvesting bieden tegen lage huurprijzen. En zes monumentale gebouwen van de Stichting KF Hein Fonds, hierin bevinden zich vooral bedrijfsruimten voor culturele instellingen.

In de afgelopen decennia is de Gemeente Utrecht meerdere malen onze partner geweest in lastige restauraties en herbestemmingen. Zij is één van de grotere aandeelhouders naast onder andere Syntrus Achmea, ING, Rabobank, ASR en Van Lanschot. Daarnaast hebben sinds de oprichting in 1985 circa 150 particulieren en bedrijven één of meerdere aandelen gekocht. Voor de financiering van onze restauraties werken wij met Handelsbanken, Triodosbank en Nationaal Restauratie Fonds voor leningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed voor subsidiëring van onderhoud.

Berichten

 • monumentenportaal

  Op www.nationaalmonumentenportaal.nl  kunt u alles vinden over kopen, huren en beleven van monumenten, veel locaties waar u iets kunt…
  Lees meer
 • Wachtlijsten

  Onze wachtlijsten voor sociale en vrije sector-huurwoningen zijn samengevoegd. Voor een sociale huurwoning (maximale huurprijs €…
  Lees meer
  Meer berichten