Zeven Steegjes

Dit is een wijk in de zuidelijke binnenstad van Utrecht met 126 woningen en een buurthuis, gebouwd door het Rooms-Katholiek Parochiaal Armenbestuur in de periode 1842-1867 achter de toenmalige brouwerij De Boog. Veel bewoners werkten in de brouwerij of in de sigarenfabriek van Peletier aan de Oudegracht. Stadsherstel heeft het complex vanaf 1994 gekocht en gerestaureerd.

 • Gasthuis Leeuwenbergh
 • De Kazerne
  De Kazerne
 • Cranenstein
  Cranenstein
 • Fransche Wijnstock
  de Fransche Wijnstock
 • De Balije
  De Balije
 • Metelerkamp fundatie
  De Metelerkamp Fundatie
 • Doelenhuis
 • Herenstraat
  Herenstraat 25
 • Huis Leeuwenbergh
  Huis Leeuwenburg
 • Huis ten Putten
  Huis ten Putten
 • Kromme Nieuwegracht
  Kromme Nieuwegracht 49a en 49b
 • Maartenshof
  Maartenshof
 • Molenerf de Ster
  Molenerf de Ster
 • Plompentorengracht 18
  Plompentorengracht 18
 • Plompentorengracht 24
 • Zeven Steegjes
  Zeven Steegjes