Stadsherstel
Droste Fonds

Het Stadsherstel Droste Fonds is een stichting met als statutair doel:

a. Het steunen van instellingen die actief zijn in het restaureren en instandhouden van monumentale panden in de provincie Utrecht onder meer ten behoeve van het aanbrengen en doen restaureren van details zoals gevelstenen, poorten, tuinen, plafonds, ornamenten en beeldhouwwerken.
b. Het steunen van onderzoek en publicaties op het gebied van archeologie en bouwhistorie.

Het Stadsherstel Droste Fonds is erkend als ANBI-instelling. Legaten of schenkingen aan het fonds zijn vrijgesteld van schenkings- of successierecht. Schenkingen kunnen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Adres

Doelenstraat 40 3512 XJ Utrecht

Telefoon

030-2312692

Email

ums@stadsherstel-utrecht.nl
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nr. 41187903
RSIN/fiscaal nummer ANBI 816759212

De Stichting heeft conform de statuten een bestuur van drie personen: de heer mr. J.M. van Noort (voorzitter), mevrouw R.C. Willeumier (penningmeester) en de heer J.A. Blom (secretaris).

Voor hun werkzaamheden ontvangen de bestuurders geen vergoeding. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

Beleid

2012
De stichting heeft in 2012 in de stad Utrecht de Open Monumentendag en de Open Tuinendag ondersteund met giften van totaal € 3.750,=. In 2012 werd voor een bedrag van € 2.330,= giften ontvangen.

2013-2014
In 2013 en 2014 heeft de stichting de Open Monumentendag en de Open Tuinendag opnieuw ondersteund, met bijdragen van totaal € 7.500,=.
Daarnaast werd in 2014 een speciale uitgave van Archeologie Magazine, het Domplein Magazine, ondersteund met een gift van € 9.000,=. Deze publicatie beschrijft de resultaten van archeologisch onderzoek onder het Domplein in Utrecht, dat resulteerde in nieuwe kennis omtrent de geschiedenis van dit plein en omliggende bebouwing sinds de Romeinse tijd.
Dit onderzoek kon worden uitgevoerd ten tijde van de bouw van een ondergronds museum (Schatkamer Domplein), waarin een deel van deze geschiedenis voor het publiek zichtbaar is gemaakt.

2015
Met een deel van de opbrengst is in 2015 de publicatie gefinancierd (€ 13.531,=) van een onderzoek van Menze de Graaf naar de geschiedenis van het Convent van Sint-Nicolaas en van de locatie waar het Convent vanaf einde 14e eeuw was gehuisvest, het huidige Doelenhuis.
In 2015 werd opnieuw de Open Monumentendag en de Open Tuinendag gesteund, respectievelijk met € 3.000.= en € 1.000,=..

2016
In 2016 werd de Stichting Molen de Ster ondersteund met € 30.000,= ten behoeve van de isolatie van de monumentale houtzaagmolen De Ster. Verder is de Open Monumentendag gesteund met een bijdrage van € 3.000,= en de publicatie van ’De getekende stad ‘van C.C.S. Wilmer en Het Utrechts Archief met € 5.000,=.

2017/2018
In 2017 en 2018 werden de Open Tuinendag en de Open Monumentendag in Utrecht ondersteund met respectievelijk
€ 1.000,= en € 3.000,=.

2019
In 2019 zijn de Open Tuinendag en de Open Monumenten in Utrecht opnieuw worden ondersteund met respectievelijk €1.000,= en
€ 3.000,=.

2020
In 2020 zullen naast de Open Tuinendag en de Open Monumentendag in Utrecht, ook het herstel van monumentale interieurelementen in de voormalige Leeuwenberghkerk worden ondersteund. De hoogte van deze ondersteuning wordt in de loop van het jaar vastgesteld.

 

FINANCIЁLE VERANTWOORDING
financieel verslag 2019
 

 • Gasthuis Leeuwenbergh
 • De Kazerne
  De Kazerne
 • Cranenstein
  Cranenstein
 • Fransche Wijnstock
  de Fransche Wijnstock
 • De Balije
  De Balije
 • Metelerkamp fundatie
  De Metelerkamp Fundatie
 • Doelenhuis
 • Herenstraat
  Herenstraat 25
 • Huis Leeuwenbergh
  Huis Leeuwenburg
 • Huis ten Putten
  Huis ten Putten
 • Kromme Nieuwegracht
  Kromme Nieuwegracht 49a en 49b
 • Maartenshof
  Maartenshof
 • Molenerf de Ster
  Molenerf de Ster
 • Plompentorengracht 18
  Plompentorengracht 18
 • Plompentorengracht 24
 • Zeven Steegjes
  Zeven Steegjes